محسن رنانی، اقتصاددانی شاعر

محسن رنانی در مصاحبه با روزنامه شرق، تحلیلهای جالبی ارایه کرده است که در این بلبشوی نظرپراکنیها در باب جنبش وال استریت، نعمتی است شنیدن این سخنان عالمانه.

این مصاحبه بهانه ای است که کمی در مورد او بنویسم.

۱- بخش عمده شهرت رنانی مرهون کتاب بازار یا نابازار اوست که در واقع  رساله دکترایش بوده است و هنوز هم با گذشت سالها مرجعی بی بدیل برای تحلیل اقتصاد ایران به شمار می آید. اینکه رساله دکترای فردی، با گذشت نزدیک به دو دهه از زمان نگارش، هنوز هم بهترین معرف او باشد. هم نقطه قوت است و هم نقطه ضعف.

۲- مشهور است که  زمانی که در مرکز پژوهشهای مجلس در دوره مجلس ششم، رنانی پست مدیریتی داشت؛ ایده انتشار الکترونیکی کل گزارشات را اجرایی کرد. امری که با گذشت یک دهه از آن دوران، هنوز هم بسیاری از موسسات از پذیرش آن استنکاف کرده اند.

۳- مهاجرت- یا بازگشت رنانی- به اصفهان، اور را  جزو” علمای مهاجر” قرار می دهد که از ستوده ترین مردمانند. در دوره ای که حضور در تهران، تنها راه دیده شدن اصحاب دانش قلمداد می شود، رنانی به تنهایی یک مکتب بوده است.

۴- شیوایی بیان رنانی ناشی از هر چه باشد( سابقه شاعری، مطالعات فلسفی) در میان اقتصاددانان ایران کم نظیر است. همین موضوع است که او را مقبول طیف وسیعی از نخبگان فکری کشور ساخته است.

۵- هشدارهای رنانی نسبت به امتناع برنامه ریزی، شکست سیستمی و نظایر آن  به  دلیل بیان جذاب وی و پوشش رسانه ای وسیع، از رویدادهای ماندگار اندیشه اقتصادی دهه معاصر هستند.

۶- نامه رنانی به سید محمد خاتمی هنوز هم به دلیل نثر جذابش خواندنی است، این را بگذارید کنار نامه اش به عرب مازار، مقدمه کتاب بازار یا نابازار، مقاله نگرشی سیستمی به نظریه امتناع توسعه در ایران تا پی به دلیل شهرت وی ببرید. در این جا  نیز می توانید بخشی از نوشته های وی و سایتهای مرتبط را ببینید. البته در فیس بوک  نیز  دکتر رنانی و شاگردانش حضور فعالی دارند.

۷- من شخصا اقتصاددانی را نمی شناسم که طیف طرفدارانش چنین گسترده باشد. برخلاف امثال طبیبیان، مومنی ، غنی نژاد، درخشان که سینه چاکانشان اغلب شاگردان و معاشرانشان هستند. رنانی استاد نادیده جماعتی است که دورادور از او تأثیر می پذیرند.

۸- آسیبی که رنانی را تهدید می کند، تعریف شدن اش  ذیل خواسته های گروهی روزنامه نگار است که ناخواسته  و تحت جبر زمانی و دانش شان ، موضوعاتی خاص را مورد توجه قرار می دهند و بعد از مدتی افراد را در گرداب دانسته های خود، زمین گیر می کنند. اگر رنانی از این دام به سلامتی برهد، از معدود چهره های وجیه المله اقتصاد ایران در دهه آنیده خواهد شد.

۹- در باب حضور فعال اجتماعی رنانی و نیز حوزه های تخصصی اش و نیز مختصر نقدهایی که متوجه اوست، در آینده خواهم نوشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


9 + = سیزده